Chính sách chung

CHÍNH SÁCH CHUNG

Kya Jewel là website bán hàng phụ kiện trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Kya Jewel.

Khách hàng tham gia giao dịch trên Kya Jewel là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Kya Jewel bao gồm các sản phẩm phụ kiện thời trang.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trênKya Jewel phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Kya Jewelsẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Kya Jewel.

Bằng việc tham gia mua sắm trên Kya Jewel, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Kya Jewel  đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào trên Kya Jewel (sau đây gọi là "Sản Phẩm").

1. Phạm vi áp dụng

 • 1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
  • (i) Mua sản phẩm trên Kya Jewel;
  • (ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách vận chuyển đăng tải trênKya Jewel.
 • 1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:
  • (i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Kya Jewel, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý;
  • (ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành hợp đồng

 • 2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Kya Jewel trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Kristal tới Khách Hàng. Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Kya Jewel  ("Đơn Đặt Hàng")

Bước 2: Kya Jewel gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ email của Khách Hàng hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng hoặc cập nhật vào tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm Kya Jewel gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.

 • 2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Quy định đổi hàng đăng tải trên Kya Jewel.

Kya Jewel có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp:

-(i) Liên hệ với Khách hàng quá 3 lần ( gọi điện thoại, gửi email) mà không nhận được phản hồi. Cụ thể được tính sau 3 lần gọi điện thoại và sau 24 tiếng khi gửi email xác nhận lần cuối cùng.  

-(ii) Đơn vị vận chuyển không thể liên lạc được với Khách hàng 3 lần thì sản phẩm sẽ được tự động trả về cho Kya Jewel Kya Jewel sẽ hủy đơn hàng. Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trả trước cho sản phẩm, Kya Jewel sẽ tìm cách liên hệ lại để giao hàng lại cho Khách hàng hoặc hoàn trả lại tiền cho Khách hàng bằng đúng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán trước đó.

3. Giá cả và thanh toán

 • 3.1. Giá của Sản Phẩm đã bao gồm 10% thuế VAT.

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách vận chuyển đăng tải trên Kya Jewel.

 • 3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng tại website của Kya Jewel. 

Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “ĐẶT HÀNG NGAY” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là:

- (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng;

- (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

4. Giao nhận sản phẩm

 • 4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách vận chuyển đăng tải trênKya Jewel hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách vận chuyển đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho bộ phận CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

 • 4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Kya Jewel, các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được Kya Jewel hỗ trợ tư vấn giải quyết.  

5. Đổi, trả sản phẩm

 • Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tạị Quy định đổi hàng đăng tải trên Kya Jewel.

6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

 • 6.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng ("CSKH") theo số hotline 0906.380.938 hoặc email ..... Khi liên hệ với CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Kya Jewel gửi cho Khách Hàng. Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
 • 6.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể liên hệ bộ phận CSKH để được tư vấn và hỗ trợ.

7. Bảo mật thông tin

 • Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật  đăng tải trên Kya Jewel.

8. Giới hạn trách nhiệm

 • Trong mọi trường hợp, Kya Jewel không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Kya Jewel SANG Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Kya Jewel gây ra.

9. Điều khoản chung

 • 9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
 • 9.2. Kya Jewel và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
 • 9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
 • 9.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Kya Jewel và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

   

  back to top