NEW ARRIVAL

-50%
 Khuyên tai bạc nữ đá xanh dương cao cấp Khuyên tai bạc nữ đá xanh dương cao cấp

Khuyên tai bạc nữ đá xanh dương cao cấp

1,798,000₫ 899,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ bạc Ý 925 đá xanh dương cao cấp Dây chuyền nữ bạc Ý 925 đá xanh dương cao cấp

Dây chuyền nữ bạc Ý 925 đá xanh dương cao cấp

1,898,000₫ 949,000₫

hoặc 316,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ Feminine Grace Dây chuyền nữ Feminine Grace

Dây chuyền nữ Feminine Grace

1,598,000₫ 799,000₫

hoặc 266,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Feminine Grace Khuyên tai nữ Feminine Grace

Khuyên tai nữ Feminine Grace

1,398,000₫ 699,000₫

hoặc 233,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai bạc Ý hoa 4 cánh tinh tế Khuyên tai bạc Ý hoa 4 cánh tinh tế

Khuyên tai bạc Ý hoa 4 cánh tinh tế

1,398,000₫ 699,000₫

hoặc 233,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Chandelier Khuyên tai nữ Chandelier

Khuyên tai nữ Chandelier

1,798,000₫ 899,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Snowflake Sparkle Khuyên tai nữ Snowflake Sparkle

Khuyên tai nữ Snowflake Sparkle

1,898,000₫ 949,000₫

hoặc 316,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Floral Radiance Khuyên tai nữ Floral Radiance

Khuyên tai nữ Floral Radiance

798,000₫ 399,000₫

hoặc 133,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Twisted Floral Khuyên tai nữ Twisted Floral

Khuyên tai nữ Twisted Floral

1,198,000₫ 599,000₫

hoặc 199,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Dazzling Butterfly Nhẫn nữ Dazzling Butterfly

Nhẫn nữ Dazzling Butterfly

1,298,000₫ 649,000₫

hoặc 216,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Bold Bloom Nhẫn nữ Bold Bloom

Nhẫn nữ Bold Bloom

1,498,000₫ 749,000₫

hoặc 249,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ Edgy & Stylish Dây chuyền nữ Edgy & Stylish

Dây chuyền nữ Edgy & Stylish

1,698,000₫ 849,000₫

hoặc 283,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ Sparkling Feather Dây chuyền nữ Sparkling Feather

Dây chuyền nữ Sparkling Feather

1,598,000₫ 799,000₫

hoặc 266,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Delicate Blossom Nhẫn nữ Delicate Blossom

Nhẫn nữ Delicate Blossom

1,498,000₫ 749,000₫

hoặc 249,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Enchanting Floral Khuyên tai nữ Enchanting Floral

Khuyên tai nữ Enchanting Floral

798,000₫ 399,000₫

hoặc 133,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Vòng tay nữ Sparkling Flower Vòng tay nữ Sparkling Flower

Vòng tay nữ Sparkling Flower

1,098,000₫ 549,000₫

hoặc 183,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Vòng tay nữ Floral Chain Vòng tay nữ Floral Chain

Vòng tay nữ Floral Chain

898,000₫ 449,000₫

hoặc 149,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Statement Feather Nhẫn nữ Statement Feather

Nhẫn nữ Statement Feather

1,098,000₫ 549,000₫

hoặc 183,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Dazzling Petals Khuyên tai nữ Dazzling Petals

Khuyên tai nữ Dazzling Petals

1,598,000₫ 799,000₫

hoặc 266,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Khuyên tai nữ Blossom Khuyên tai nữ Blossom

Khuyên tai nữ Blossom

898,000₫ 449,000₫

hoặc 149,000₫ x3 kỳ với Fundiin