Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để sử dụng và được hưởng đầy đủ các quyền lợi, ưu đãi của Kya Jewel, Quý Khách Hàng nên đăng ký tài khoản với một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại…Các thông tin giao dịch như: lịch sử đơn hàng, giá trị giao dịch sẽ được Kya Jewel lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.
Mục đích chính của việc thu thập thông tin là nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tiện ích nhằm chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Quý khách chúng tôi có thể sử dụng cho một số công việc như sau:
- Gửi thư tới Quý khách để giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của Kya Jewel thông báo, hỗ trợ chăm sóc khách hàng.Giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh nếu có;
- Thông tin về khách hàng là vấn đề mang tính cá nhân và sự tôn trọng khách hàng vì vậy trong mọi trường hợp chúng tôi cam kết:

  • Không bán, trao đổi, chia sẻ thông tin cho bên thứ ba
  • Không đưa khách hàng vào những sự việc vi phạm pháp luật

- Chỉ chia sẻ thông tin khách hàng trong trường hợp sau:

  • Để bảo vệ Kya Jewel trong trường hợp có tranh chấp phát sinh cần giải quyết
  • Chia sẻ theo yêu cầu từ các cơ quan nhà nước

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Kya Jewel sẽ lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên fanpage hoặc gửi đến Kya Jewel. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích nâng cao chất lượng phục vụ Quý Khách của chúng tôi và để liên lạc với Quý khách khi cần

 

back to top