Nhẫn

Khuyến mãi
 Nhẫn nữ Statement Feather Nhẫn nữ Statement Feather

Nhẫn nữ Statement Feather

1,098,000₫

hoặc 366,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Khuyến mãi
 Nhẫn nữ Dazzling Butterfly Nhẫn nữ Dazzling Butterfly

Nhẫn nữ Dazzling Butterfly

1,298,000₫

hoặc 432,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Khuyến mãi
 Nhẫn nữ Bold Bloom Nhẫn nữ Bold Bloom

Nhẫn nữ Bold Bloom

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Khuyến mãi
 Nhẫn nữ Delicate Blossom Nhẫn nữ Delicate Blossom

Nhẫn nữ Delicate Blossom

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Khuyến mãi
 Nhẫn nữ Pink Butterfly Drop Nhẫn nữ Pink Butterfly Drop

Nhẫn nữ Pink Butterfly Drop

898,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn Topaz xanh dương tỏa sáng Nhẫn Topaz xanh dương tỏa sáng

Nhẫn Topaz xanh dương tỏa sáng

3,545,000₫

hoặc 1,181,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn đá Topaz mặt trời tỏa sáng Nhẫn đá Topaz mặt trời tỏa sáng

Nhẫn đá Topaz mặt trời tỏa sáng

4,250,000₫

hoặc 1,416,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng

Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng

1,098,000₫

hoặc 366,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp

Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp

898,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp

898,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng

Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng

998,000₫

hoặc 332,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Cute đá CZ Nhẫn nữ Cute đá CZ

Nhẫn nữ Cute đá CZ

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Little Leaf đá CZ Nhẫn nữ Little Leaf đá CZ

Nhẫn nữ Little Leaf đá CZ

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Connect đá CZ freesize Nhẫn nữ Connect đá CZ freesize

Nhẫn nữ Connect đá CZ freesize

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Star & Flower đá CZ freesize Nhẫn nữ Star & Flower đá CZ freesize

Nhẫn nữ Star & Flower đá CZ freesize

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin