JULIUS Watch for Women

 Đồng Hồ Nữ JA-1334D Julius Hàn Quốc Dây Da (Nâu) Đồng Hồ Nữ JA-1334D Julius Hàn Quốc Dây Da (Nâu)

Đồng Hồ Nữ JA-1334D Julius Hàn Quốc Dây Da (Nâu)

869,000₫

hoặc 289,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JS-008A Julius Star Hàn Quốc Dây Da (Trắng) Đồng Hồ Nữ JS-008A Julius Star Hàn Quốc Dây Da (Trắng)

Đồng Hồ Nữ JS-008A Julius Star Hàn Quốc Dây Da (Trắng)

1,529,000₫

hoặc 509,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1240A Julius Hàn Quốc Dây Da (Hồng) Đồng Hồ Nữ JA-1240A Julius Hàn Quốc Dây Da (Hồng)

Đồng Hồ Nữ JA-1240A Julius Hàn Quốc Dây Da (Hồng)

989,000₫

hoặc 329,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Đồng Hồ Nữ JA-1240B Julius Hàn Quốc Dây Da (Tím) Đồng Hồ Nữ JA-1240B Julius Hàn Quốc Dây Da (Tím)

Đồng Hồ Nữ JA-1240B Julius Hàn Quốc Dây Da (Tím)

989,000₫

hoặc 329,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JS-046B Kính Sapphire Julius Hàn Quốc Dây Da (Đen) Đồng Hồ Nữ JS-046B Kính Sapphire Julius Hàn Quốc Dây Da (Đen)

Đồng Hồ Nữ JS-046B Kính Sapphire Julius Hàn Quốc Dây Da (Đen)

1,998,000₫

hoặc 666,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1079D Julius Hàn Quốc dây da (Xám) Đồng Hồ Nữ JA-1079D Julius Hàn Quốc dây da (Xám)

Đồng Hồ Nữ JA-1079D Julius Hàn Quốc dây da (Xám)

949,000₫

hoặc 316,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1239C Julius Hàn Quốc (Đỏ) Đồng Hồ Nữ JA-1239C Julius Hàn Quốc (Đỏ)

Đồng Hồ Nữ JA-1239C Julius Hàn Quốc (Đỏ)

869,000₫

hoặc 289,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1089A Julius Hàn Quốc dây da (Kem) Đồng Hồ Nữ JA-1089A Julius Hàn Quốc dây da (Kem)

Đồng Hồ Nữ JA-1089A Julius Hàn Quốc dây da (Kem)

739,000₫

hoặc 246,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1090C Julius Hàn Quốc Dây Da (Xám) Đồng Hồ Nữ JA-1090C Julius Hàn Quốc Dây Da (Xám)

Đồng Hồ Nữ JA-1090C Julius Hàn Quốc Dây Da (Xám)

689,000₫

hoặc 229,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ nữ Julius JA-1211A 1146 Hàn Quốc Dây Da (Hồng) Đồng Hồ nữ Julius JA-1211A 1146 Hàn Quốc Dây Da (Hồng)

Đồng Hồ nữ Julius JA-1211A 1146 Hàn Quốc Dây Da (Hồng)

998,000₫

hoặc 332,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ Julius Hàn Quốc Dây Da JA-1254D (Đen) Đồng Hồ Nữ Julius Hàn Quốc Dây Da JA-1254D (Đen)

Đồng Hồ Nữ Julius Hàn Quốc Dây Da JA-1254D (Đen)

869,000₫

hoặc 289,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-703LD Julius Hàn Quốc Mặt Chữ Nhật (Nâu) Đồng Hồ Nữ JA-703LD Julius Hàn Quốc Mặt Chữ Nhật (Nâu)

Đồng Hồ Nữ JA-703LD Julius Hàn Quốc Mặt Chữ Nhật (Nâu)

690,000₫

hoặc 230,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Julius JA-1314C Hàn Quốc Dây Thép (Xanh) Đồng Hồ Julius JA-1314C Hàn Quốc Dây Thép (Xanh)

Đồng Hồ Julius JA-1314C Hàn Quốc Dây Thép (Xanh)

894,000₫

hoặc 298,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Đồng Hồ Julius JA-1314B Hàn Quốc Dây Thép (Da) Đồng Hồ Julius JA-1314B Hàn Quốc Dây Thép (Da)

Đồng Hồ Julius JA-1314B Hàn Quốc Dây Thép (Da)

894,000₫

hoặc 298,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1203C Julius Hàn Quốc Dây Da (Rêu) Đồng Hồ Nữ JA-1203C Julius Hàn Quốc Dây Da (Rêu)

Đồng Hồ Nữ JA-1203C Julius Hàn Quốc Dây Da (Rêu)

949,000₫

hoặc 316,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1203B Julius Hàn Quốc Dây Da (Đỏ Đô) Đồng Hồ Nữ JA-1203B Julius Hàn Quốc Dây Da (Đỏ Đô)

Đồng Hồ Nữ JA-1203B Julius Hàn Quốc Dây Da (Đỏ Đô)

949,000₫

hoặc 316,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Nữ JA-1219C1 Julius Hàn Quốc Dây Da (Mặt Đỏ) Đồng Hồ Nữ JA-1219C1 Julius Hàn Quốc Dây Da (Mặt Đỏ)

Đồng Hồ Nữ JA-1219C1 Julius Hàn Quốc Dây Da (Mặt Đỏ)

1,199,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Đồng Hồ Nữ JS-008C Julius Star Hàn Quốc Dây Da (Xám) Đồng Hồ Nữ JS-008C Julius Star Hàn Quốc Dây Da (Xám)

Đồng Hồ Nữ JS-008C Julius Star Hàn Quốc Dây Da (Xám)

1,529,000₫

hoặc 509,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Julius JA-1315C Hàn Quốc Dây Thép (Đỏ) Đồng Hồ Julius JA-1315C Hàn Quốc Dây Thép (Đỏ)

Đồng Hồ Julius JA-1315C Hàn Quốc Dây Thép (Đỏ)

1,290,000₫

hoặc 430,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Đồng Hồ Julius JA-1315B Hàn Quốc Dây Thép (Mặt.Trắng) Đồng Hồ Julius JA-1315B Hàn Quốc Dây Thép (Mặt.Trắng)

Đồng Hồ Julius JA-1315B Hàn Quốc Dây Thép (Mặt.Trắng)

1,290,000₫

hoặc 430,000₫ x3 kỳ với Fundiin