DC CZ

Sold out
 Dây chuyền mặt vuông nhuỵ đá xanh trong lành  Dây chuyền mặt vuông nhuỵ đá xanh trong lành

Dây chuyền mặt vuông nhuỵ đá xanh trong lành

1,598,000₫

hoặc 266,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ Blue đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Blue đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Blue đá CZ cao cấp

1,798,000₫ 899,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ Butterfly đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Butterfly đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Butterfly đá CZ cao cấp

2,398,000₫ 1,199,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

2,498,000₫ 1,249,000₫

hoặc 416,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ Flower đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Flower đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Flower đá CZ cao cấp

1,498,000₫ 749,000₫

hoặc 249,000₫ x3 kỳ với Fundiin