DC CZ

Sold out
 Dây chuyền mặt vuông nhuỵ đá xanh trong lành  Dây chuyền mặt vuông nhuỵ đá xanh trong lành

Dây chuyền mặt vuông nhuỵ đá xanh trong lành

1,598,000₫

hoặc 532,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Dây chuyền nữ Blue đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Blue đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Blue đá CZ cao cấp

1,798,000₫

hoặc 599,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Dây chuyền nữ Butterfly đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Butterfly đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Butterfly đá CZ cao cấp

2,398,000₫

hoặc 799,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Dây chuyền nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

2,498,000₫

hoặc 832,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Dây chuyền nữ Flower đá CZ cao cấp  Dây chuyền nữ Flower đá CZ cao cấp

Dây chuyền nữ Flower đá CZ cao cấp

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin