NHAN CZ

-50%
 Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp

1,498,000₫ 749,000₫

hoặc 249,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp

898,000₫ 449,000₫

hoặc 149,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng  Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng

Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng

1,098,000₫

hoặc 183,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp  Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

1,498,000₫ 749,000₫

hoặc 249,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp  Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp

Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp

1,498,000₫

hoặc 249,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp

1,198,000₫ 599,000₫

hoặc 199,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Flower khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Flower khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Flower khảm đá CZ màu cao cấp

1,398,000₫ 699,000₫

hoặc 233,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp

898,000₫ 449,000₫

hoặc 149,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp

1,198,000₫ 599,000₫

hoặc 199,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng  Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng

Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng

998,000₫ 499,000₫

hoặc 166,000₫ x3 kỳ với Fundiin