NHAN CZ

Sold out
 Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Basic khảm đá CZ màu cao cấp

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Bead khảm đá CZ màu cao cấp

898,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng  Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng

Nhẫn nữ Butterfly đá CZ xanh sang trọng

1,098,000₫

hoặc 366,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp  Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

Nhẫn nữ Colorful HummingBird đá CZ cao cấp

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp  Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp

Nhẫn nữ Feathery khảm đá CZ cao cấp

1,498,000₫

hoặc 499,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Floral khảm đá CZ màu cao cấp

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Lucky khảm đá CZ màu cao cấp

898,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp  Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp

Nhẫn nữ Snow khảm đá CZ màu cao cấp

1,198,000₫

hoặc 399,000₫ x3 kỳ với Fundiin
 Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng  Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng

Nhẫn nữ Sừng hươu khám đá CZ màu sang trọng

998,000₫

hoặc 332,000₫ x3 kỳ với Fundiin