Dây chuyền ngọc trai tự nhiên

Sold out
 Dây chuyền ngọc trai cỏ 4 lá tươi trẻ  Dây chuyền ngọc trai cỏ 4 lá tươi trẻ

Dây chuyền ngọc trai cỏ 4 lá tươi trẻ

1,798,000₫

hoặc 299,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Dây chuyền ngọc trai mã não sang trọng  Dây chuyền ngọc trai mã não sang trọng

Dây chuyền ngọc trai mã não sang trọng

1,998,000₫

hoặc 333,000₫ x3 kỳ với Fundiin
Sold out
 Dây chuyền nữ bạc Ý mặt cách điệu đính đá và ngọc trai trắng  Dây chuyền nữ bạc Ý mặt cách điệu đính đá và ngọc trai trắng
Sold out
 Dây chuyền nữ bạc Ý ngọc trai hoa tuyết sang trọng  Dây chuyền nữ bạc Ý ngọc trai hoa tuyết sang trọng

Dây chuyền nữ bạc Ý ngọc trai hoa tuyết sang trọng

1,298,000₫

hoặc 216,000₫ x3 kỳ với Fundiin