ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Dây chuyền ngọc trai tự nhiên thanh lịch

SKU: SN91
1,050,000₫
hoặc 350,000₫ x3 kỳ với Fundiin

Mô tả

 Dây chuyền ngọc trai tự nhiên thanh lịch
 Dây chuyền ngọc trai tự nhiên thanh lịch
 Dây chuyền ngọc trai tự nhiên thanh lịch
 Dây chuyền ngọc trai tự nhiên thanh lịch
 Dây chuyền ngọc trai tự nhiên thanh lịch
back to top