ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Dây chuyền ngọc trai nước ngọt mặt ngọc bích sang trọng

SKU: S88
4,575,000₫
hoặc 1,525,000₫ x3 kỳ với Fundiin

Mô tả

 Dây chuyền ngọc trai nước ngọt mặt ngọc bích sang trọng
 Dây chuyền ngọc trai nước ngọt mặt ngọc bích sang trọng
 Dây chuyền ngọc trai nước ngọt mặt ngọc bích sang trọng
back to top