Lắc tay

-50%
 Lắc tay cỏ bốn lá khảm đá xanh biển  Lắc tay cỏ bốn lá khảm đá xanh biển
-50%
 Lắc tay con ong vàng ngọc trai  Lắc tay con ong vàng ngọc trai
-50%
 Lắc tay dây đỏ  Lắc tay dây đỏ

Lắc tay dây đỏ

225,000₫ 450,000₫

-50%
 Lắc tay hạt bạc nhỏ  Lắc tay hạt bạc nhỏ

Lắc tay hạt bạc nhỏ

225,000₫ 450,000₫

-50%
 Lắc tay trái tim đan xen  Lắc tay trái tim đan xen

Lắc tay trái tim đan xen

325,000₫ 650,000₫