Kristal

-50%
 Dây chuyền nữ đẹp khảm đá xanh lục và xanh biển ấn tượng  Dây chuyền nữ đẹp khảm đá xanh lục và xanh biển ấn tượng

Dây chuyền nữ đẹp khảm đá xanh lục và xanh biển ấn tượng

2,706,000₫ 1,353,000₫

hoặc 451,000₫ x3 kỳ với Fundiin
-50%
 Dây chuyền nữ đẹp mặt hoa nhuỵ xanh dương  Dây chuyền nữ đẹp mặt hoa nhuỵ xanh dương

Dây chuyền nữ đẹp mặt hoa nhuỵ xanh dương

3,500,000₫ 1,750,000₫

hoặc 583,000₫ x3 kỳ với Fundiin