Đá Opal

-50%
 Dây chuyền đá opal rực rỡ  Dây chuyền đá opal rực rỡ
-50%
 Dây chuyền đá opal tươi sáng  Dây chuyền đá opal tươi sáng
-50%
 Hoa tai đá opal ấn tượng  Hoa tai đá opal ấn tượng

Hoa tai đá opal ấn tượng

247,500₫ 495,000₫

-50%
 Hoa tai đá opal trắng đơn giản  Hoa tai đá opal trắng đơn giản
-50%
 Hoa tai đá opal xanh dương  Hoa tai đá opal xanh dương

Hoa tai đá opal xanh dương

247,500₫ 495,000₫