519k

-10%
 Dây chuyền mũi tên và trái tim lãng mạn  Dây chuyền mũi tên và trái tim lãng mạn
-10%
 Hoa tai dáng dài khuyên tròn đặc biệt  Hoa tai dáng dài khuyên tròn đặc biệt
-10%
 Hoa tai tròn nhuỵ ngọc trai ấn tượng  Hoa tai tròn nhuỵ ngọc trai ấn tượng
-10%
 Lắc tay trái tim vàng hồng sang trọng  Lắc tay trái tim vàng hồng sang trọng